Wednesday, September 7, 2011

Pagkalangan

Adlaw
           kahinay
Tuig
           gilaay
Pagtagad-tagad
                        ko
Murag ulod
                         gilaay
Og dili man pud
                        sa dili ko kahulat
Kaning ako lang
                           mag-dasig, magpahiluna
Na muabot na unta
                        ang tuig gisibya.
Orasan, ha,
                 ana-a kanimo
Hinaot ko
              ikaw magdumdom
Na kining paghatag
                             decada akong gitagad.
Pero naunsa ba ka?
                            Giunsa taka?
Na kadto
             Di na muguho
Kay naabot na man
                            Dinhi sa hawan
Kadtong orasan
                       Akong pagtagad-tagad.
Asa na?
          Nahanaw na!
Pagkalangan!

©Angelito G. Nambatac Jr.


Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face
Smiley faceSmiley face
Smiley face